Skydd av personlig information i Wide Skog Ab

Wideskog följer dataskyddslagen gällande insamling och behandling av personuppgifter. I detta dokument berättar vi om uppgifterna och deras användningsändamål.

 

Data insamlat via vår webbplats www.wideskog.fi

  • Uppgifter insamlade av analysverktyg
  • IP-adress
  • Uppgifter gällande webbesökets operativsystem och webbläsare

De insamlade uppgifternas användningsändamål

Vi använder Google Analytics -verktyget för att samla in ovannämnda uppgifter. Via det insamlade materialet analyserar vi besökaruppgifter som hjälper oss att utveckla vår webbplats och marknadsföring.

Behandling av nyhetsbrevens prenumeranters personuppgifter

Vid prenumeration av nyhetsbrev via vår webbplats överlåter man följande uppgifter:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress

Vi använder MailChimp-verktyget för utskick av nyhetsbrev. Prenumeranten kan när som helst avbeställa prenumerationen av nyhetsbrevet.

WIDE SKOG