Heltäckande virkeshandel och skogsvårdstjänst anpassad just för dig!

Wide Skog är ett privat skogstjänstbolag som producerar heltäckande tjänster åt skogsbrukare i Lovisa, Lappträsk, Borgå, Mörskom, Elimäki och Pyttis. Bolaget är grundat år 2003.

Grunden för vår verksamhet är uppgörandet av långvariga skogstjänstavtal. Med ett dylikt avtal strävar vi till ett planenligt och långsiktigt samarbete med skogsägaren, så att skogsegendomen utnyttjas hållbart på bästa möjliga sätt. Vi köper upp virke både på rot och leverans. Den årliga virkesmängden är ca 100 000 m3. Virket levereras till storindustrins anläggningar i Tavastland och Kymmenedalen.

 Vi har PEFC – certifikat

Certifieringen är ett bevis för kunder och slutkonsumenter att skogsråvaran kommer från hållbart brukade skogar och med kontrollerat ursprung.

 

Wide Skog, skogsexpertis redan i 20 år

Ta kontakt!

virkeshandel, skogsvård, trävaruhandel, gallring

Vi betjänar Dig, RING!

Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Skogsbruksingenjör

Tel. 040 559 5065
fredrik.karlsson@wideskog.fi

Roger Wide

Roger Wide

Skogsbrukstekniker

Tel. 040 7603 500
roger.wide@wideskog.fi

Gilla oss på Facebook

Facebook Pagelike Widget