Toiminta

Toiminnan perusajatus

– Olla pieni ihmisläheinen metsäpalveluyritys joka tuottaa palveluita metsänomistajan tarpeiden mukaisesti.
– Käyttää ammattitaitoisia ja kokeneita urakoitsijoita.
– Kunnioittaa metsää kaikkine arvoineen ja kunnioittaa sitä työtä jotka aikaisemmat sukupolvet ovat tehneet metsiemme hyväksi.

Metsäpalvelusopimus

Metsäpalvelusopimukset ovat toimintamme keskeisin osa. Metsäpalvelusopimus on yhteistyömuoto jolla hoidamme asiakkaamme metsäomaisuutta pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Metsäpalvelusopimuksen perusta on metsänhoitobudjetti joka tehdään 1-5 v jaksoina.

Metsänhoito ja metsäenergiakäsittely

Suoritamme taimikonhoitotyötä, metsänistutusta ja hankimme siihen tarvittavat materiaalit, kuten taimet ja siemenet. Annamme myös mielellämme ohjeita ja neuvoja omatoimiselle metsänomistajalle. Otamme talteen kantoja sekä hakkuutähteitä päätehakkuuleimikoista ja suoritamme tämän yhteydessä tarvittavan maanmuokkauksen. Hoidamme metsänomistajan puolesta myös kaikki metsätalouden tukihakemukset. (kemera-tuki)

Puukauppa

Ostamme jatkuvasti puuta sekä pysty- että hankintakaupalla. Pyrimme pitämään tarvittavan isot pystyvarannot turvataksemme täten metsäteollisuuden ympärivuotuisen puun tarpeen. Pitkäaikainen ja suunnitelmallinen yhteistyö metsäteollisuuden kanssa takaa metsänomistajalle parhaan taloudellisen hyödyn.

Linkkejä